Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać pocztą aktualności, zapisz się na listę mailingową.

Twój adres e-mail:

Jesteś naszym 1163843 gościem
od 13-05-2007

Nowe publikacje

Lwowska Fala z dnia: 2014-04-13 08:10:00
Księga Gości: Maria Konopko pisze...
XIX Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian na Jasnej Górze - uchwały z dnia 7 lipca AD 2013
Artykuły i listy: Do Pana Posła Pawła Zalewskiego!


Aktualności

List do MEN:

1. List do MEN:
===================

Porozumienie Pokoleń Kresowych     Warszawa , 1 kwietnia 2014

      Sz. P.

      Joanna Kluzik-Rostkowska

      Minister Edukacji Narodowej

      Aleja Jana Christiana Szucha 25

      00-950 Warszawa

Dotyczy:

Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim, gdzie zaprezentowano treści mogące propagować totalitaryzm i nienawiść na tle różnic narodowościowych.

Szanowna Pani Minister,

Dnia 03.03.2014 roku,  stacja TVP Info,  w audycji pt. „Gość Poranka” wyemitowała rozmowę z dyrektorem wspomnianej placówki, Marią Sycz, na tle plakatu z napisem w języku ukraińskim o treści „Sława Ukrajini - Herojam sława” (tłum.: Chwała Ukrainie, chwała bohaterom), w barwach czerwono-czarnych,   oraz z czerwono- czarną flagą.

Czerwono-czarne barwy flagi OUN są nawiązaniem do totalitarnej, rasistowskiej ideologii „Blut und Boden” (tłum.: ziemia i krew), będącej
podstawą  niemieckiej polityki eksterminacji ludności podczas II wojny światowej.

               Incydent ten został zgłoszony przez środowiska kresowe do Prokuratury Rejonowej w Bartoszycach, dnia 29.03.br, jako zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art.  256 par.1 i par.2 Kodeksu Karnego, to jest propagowania totalitarnego ustroju
państwa oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych.

               Słowa „Sława Ukrajini - Herojam sława” (będące bezpośrednim wyrazem hołdu bojówkarzom UPA), oraz czerwono - czarna
flaga stanowią  symbole związane z Organizacją Ukraińskich Nacjonalistów, założoną w 1929 roku, dążącą do zbudowania na ziemiach
uznawanych przez nią za ukraińskie niepodległego państwa o ustroju faszystowskim, prowadzącą szeroko zakrojoną  działalność zbrodniczą i terrorystyczną. Wspomniane hasła ustanowiono jako organizacyjne przywitanie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Uchwałą II Wielkiego Zboru OUN z kwietnia 1941 roku. Ta sama uchwała wprowadziła czerwono-czarne barwy sztandaru organizacyjnego.  Słowa „Sława Ukrajini – Herojam sława” były ukraińskim odpowiednikiem pozdrowienia „Heil Hitler”.

               Nacjonalizm ukraiński, stworzony przez Dmytro Doncowa, którego największymi propagatorami byli Stepan Bandera i Roman
Szuchewycz, stanowi obecnie zagrożenie nie tylko dla będącej dziś w niezmiernie trudnej sytuacji Ukrainy, ale także Polski i całej Europy.

Jego ideolog, Doncow, jako zagorzały wielbiciel Mussoliniego i Hitlera, tłumaczył ich dzieła na ukraiński, korzystając z nich przy tworzeniu
programu zbrodniczej formacji Organizacji Nacjonalistów Ukraińskich, OUN, której zbrojnym ramieniem była późniejsza „powstańcza armia” UPA. Wzywał on otwarcie, sankcjonując jako konieczność masową eksterminację z „elementu antynarodowego” wśród etnicznych Ukraińców, do nienawiści i niecofania się przed żadną zbrodnią, której wymagać będzie „dobro sprawy”. „Dobrem sprawy” była tu eksterminacja każdej nacji nie będącej etnicznie ukraińską, wraz z eliminacją „złych” Ukraińców.

Ideologia Doncowa i ukraińskiego nacjonalizmu  jest przykładem głoszenia wyjątkowej  nienawiści do obcych nacji, przy wykorzystaniu
najbardziej niegodziwych moralnie środków walki (artykuł 8 Dekalogu Ukraińskiego Nacjonalisty: „Nienawiścią i podstępem przyjmować będziesz wrogów twojej Nacji).

Stepan Bandera, przywódca ukraińskich nazistowskich nacjonalistów OUN-UPA, odpowiedzialny za ludobójstwo na terenach II Rzeczypospolitej, zwany był  "ukraińskim führerem" i katem narodu polskiego.

Roman Szuchewycz, przewodniczący referatu bojowego Krajowej Egzekutywy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, generał i naczelny dowódca Ukraińskiej Powstańczej Armii, ponosił zaś   bezpośrednią odpowiedzialność za zaakceptowanie ludobójstwa w Małopolsce Wschodniej.

Obecnie „spadkobiercy” tych katów i wyznawców morderczej ideologii stanowią niebezpiecznie powiększające się środowiska na terenach
Ukrainy, również polityczne. Wyrastają ze wspólnych  korzeni,  wierząc we wspólny cel – tzw. soborną Ukrainę, która obejmować ma także ziemie należące obecnie do Polski, Rosji, Białorusi, Słowacji, Rumunii i Mołdawii.

               W głębokim przekonaniu środowisk, organizacji i działaczy kresowych dużym niebezpieczeństwem jest lekceważenie tego
zagrożenia, zaś błędem niewybaczalnym - przyzwolenie na incydenty takie, jak opisany powyżej, mający miejsce w placówce oświatowej. W szkole, która funkcjonuje za polskie, publiczne środki przyznawane jej corocznie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Propagowanie ustroju kojarzącego się przede wszystkim z okrutną wojną i masowym ludobójstwem jest samo w sobie czymś tak oburzającym, że w cywilizowanym społeczeństwie nie można go tolerować w żadnej formie,
szczególnie zaś jeśli czyn taki ma miejsce w szkole, wśród dzieci i młodzieży.

W związku z powyższym wnosimy o wdrożenie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiednich procedur, włącznie z dyscyplinarnym zwolnieniem osób odpowiedzialnych za wspomniany incydent, oraz o kontrolę wszystkich publicznych placówek z ukraińskim językiem nauczania.

Z wyrazami szacunku,

Andrzej Łukawski

Koordynator Ruchu Porozumienia Pokoleń Kresowych, woj. mazowieckie

Aleksandra Żórawska

Koordynator Ruchu Porozumienia Pokoleń Kresowych, woj. pomorskie

Czesław Buczkowski

Koordynator Ruchu Porozumienia Pokoleń Kresowych, woj. śląskie

Zdzisław Koguciuk

Koordynator Ruchu Porozumienia Pokoleń Kresowych, woj. lubelskie

Jerzy Mużyło

Koordynator Ruchu Porozumienia Pokoleń Kresowych, woj. zachodnio-pomorskie

Karolina Lebiedowicz

Koordynator Ruchu Porozumienia Pokoleń Kresowych, woj. świętokrzyskie

Z upoważnienia Ruchu Porozumienia Pokoleń Kresowych

Andrzej Łukawski

podpis wraz z adresem zwrotnym

Załączniki:

1.  Zdjęcie Marii Sycz na tle opisanego plakatu


Do wiadomości:

1. Piotr Bauć

Przewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

ul. Wiejska 4/6/8,  00-902 Warszawa,   piotr.bauc@sejm.pl


2. Kazimierz Wiatr

Przewodniczący Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

ul. Wiejska 6 00-902, Warszawa, biuro.senatorskie@kazimierzwiatr.pl

3. Michał Jaros

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu  do spraw Kresów, Kresowian i
Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

ul. Wiejska 4/6/8,  00-902 Warszawa, michal.jaros.sejm.pl


4. Arkadiusz Czartoryski

Przewodniczący Parlamentarnego  Zespołu ds. usunięcia z przestrzeni
publicznej symboli nazizmu i komunizmu

ul. Wiejska 4/6/8,  00-902 Warszawa, arkadiusz.czartoryski@sejm.pl


5.Irena Lipowicz
Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności  77, 00-090 Warszawa,  biurorzecznika@brpo.gov.pl


6. Jacek Protas

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Emilii Plater 1, pokój 326, 10-562 Olsztyn, marszalek@warmia.mazury.pl7. Ryszard Bańkowicz

Przewodniczący Prezydium Rady Etyki Mediów

ul. Foksal 3/5, pokój 30, 00-366 Warszawa,
ryszard.bankowicz@radaetykimediów.pl


8. Rafał Trzaskowski

Minister Administracji i Cyfryzacji

ul. Królewska 27,   00-060 Warszawa, mac@mac.gov.pl  lub  elektr.
książka podawcza


9. Grażyna Przasnyska

Kurator Oświaty woj. warmińsko-mazurskiego

Al. Piłsudskiego 7/9,   10-959, Olsztyn,   wmkurator@ko.olsztyn.pl,
ko@ko.olsztyn.pl


10. Departament Kontroli Skarg i Wniosków

Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa,   zpc@msw.gov.


11. Portale, organizacje kresowe, media

http://pokoleniakresowe.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=121:przeciwko-propagowaniu-banderyzmu&catid=9&Itemid=101

2. Protest na FB.
======================

https://www.facebook.com/events/596128140478057/?notif_t=plan_user_joined

Pozdrawiam


--
Andrzej Łukawski

 

2014-04-03 21:02:46
Mp


Stanowisko Kongresu w sprawie ks. T. Isakowicza-Zaleskiego.

Szan Pan
Tomasz Sakiewicz
Redaktor Naczelny GAZETY POLSKIEJ
 
Szanowny Panie Redaktorze!
 
Przesyłamy w załączniku stanowisko Kongresu w sprawie ks. T. Isakowicza-Zaleskiego.
Bedziemy wdzięczni za zainteresowanie i publikację.
 
                                                Danuta Skalska
                             rzecznik Światowego Kongresu Kresowian
                                              (tel.: 507-169-825)

../UserFiles/file/WsprawieksZaleskiego.pdf

2014-03-26 20:30:59
Mp


Sentymentalny spacer po Lwowie - Koncert charytatywny w Zabrzu 24 marca 2014 o godz. 17:30

../UserFiles/file/Plakat charytatywny-1.pdf

2014-03-19 16:39:56
Mp


W obronie ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.


Kresowianie –  utożsamiaja sie z postawą i stanowiskiem ks. Isakowicza-Zaleskiego w kwestii polityki wobec Ukrainy i Rosji.
Popierają Młodzież Wszechpolską w imieniu, której w obronie Księdza staje Robert Winnicki.
 
http://www.prawy.pl/felieton/5257-robert-winnicki-dosyc-tego
 

2014-03-11 18:17:59
Mp


Do końca marca można wysyłać paczki (do 20 kg) na Ukrainę za darmo.

Drodzy Rodacy! Drodzy Przyjaciele!

Napisał ks. Witopld Jozef Kowalow
Do końca marca można wysyłać paczki (do 20 kg) na Ukrainę za darmo.

Bardzo proszę o:
artykuły szkolne dla dzieci i młodzieży;
„Elementarze” Mariana Falskiego;
książki Józefa Ignacego Kraszewskiego, największego piewcy Wołynia;
papier (np. PolSpeed 80) dla redakcji „Wołania z Wołynia”.

Mój adres:

о. Вітольд-Йосиф Ковалів
вул. Кардашевича, 1
35800 м. Острог, Рівненська обл., Україна

Ostróg nad Horyniem, 27 lutego 2014 r.

http://eastbook.eu/ua/2014/02/country-ua/poland-ua/polska-poshta-bude-bezkoshtovno-vidpravliary-posylki-v-ukrainu/

2014-03-07 22:26:17
Mp


Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

WsteczW góręStrona startowaMapa serwisuKontakt