Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać pocztą aktualności, zapisz się na listę mailingową.

Twój adres e-mail:

Jesteś naszym 2699995 gościem
od 13-05-2007

Nowe publikacje

Lwowska Fala z dnia: 2016-08-14 08:10:00
Księga Gości: Maria Konopko pisze...
Spotkania w Centrum Kresowym – Bytom ul. St. Moniuszki 13, tel. +48 32 281-51-51
Artykuły i listy: Do Pana Posła Pawła Zalewskiego!


Aktualności

Szanowni Państwo!

Trwają przygotowania do uroczystych centralnych ogólnopolskich obchodów 70 Rocznicy Banderowskiego Ludobójstwa na Kresach. Nadal jest to inicjatywa całkowicie społeczna, bez zaangażowania władz państwowych ani żadnej partii politycznej. Celem jest nie tylko upamiętnienie ofiar, ale i uszanowanie rodzin ofiar. Nadal też własnymi siłami gromadzimy środki finansowe na ten cel, poprzez wpłaty darowizna na konto Społecznej Fundacji Pamięci Narodu Polskiego ul. Augusta 12, 03-847 Warszawa, numer
08 1050 1025 1000 0023 2546 9118
PL 08 1050 1025 1000 0023 2546 9118
BIC: INGBPLPW

Na stronie internetowej http://fundacjapnp.pl/php/1_o_fundacji.php?ID3=13&s=1&li=0&sort=ID%20DESC&username=wt#35167

znajduje się wykaz tytułów 28 książek, które darczyńcy przekazali Fundacji z przeznaczeniem na organizację obchodów rocznicowych. Prosimy o wybranie sobie książki, wpłacenie należności na podane konto i jednoczesne powiadomienie o tym na adres e-mail fundacjapnp@gmail.com

Zamówiona książka zostanie w czasie do 1 tygodnia wysłana na wskazany adres w Polsce.

Jeśli ktoś zechce poprzeć inicjatywę Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej "X D.O.K." rekonstrukcji historycznej "Wołyń 1943 - nie o zemstę lecz o pamięć wołają ofiary" poprzez zakupienie jednej z książek z wykazu, również może to zrobić, wpłacając na konto:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu, Na rzecz Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K.
Nr konta - 96 8642 1155 2015 1502 4936 0002 - z dopiskiem "na cele statutowe" i jednoczesne powiadomienie o tym na adres e-mail fundacjapnp@gmail.com , a zamówiona książka zostanie w czasie do 1 tygodnia wysłana na wskazany adres w Polsce.

Z poważaniem, Wiesław Tokarczuk

2013-03-12 10:58:57
Administrator


Szanowni Państwo!

Wzorem lat poprzednich Klub "Samborzan" Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Oświęcimiu organizuje w dniach 29.05. - 2.06.2013 r. wyjazd do Sambora i innych miejscowości na Kresach. Pierwszeństwo w wyjeździe mają członkowie Klubu ale zwykle znajduje się miejsce dla sympatyków Kresów. Koszt: 360.- na transport i przewodników + 240.- Zakwaterowanie i wyżywienie /śniadania i obiadokolacje/. Szczegółowy program pobytu zostanie ustalony na spotkaniu uczestników wyjazdu.
Zgłoszenia na e-mail: samborzanieoswiecim2010@gmail.com lub wlodzimierz.paluch@gmail.com, telef: 338422551 lub 609808529

2013-02-25 09:20:02
Administrator


Szanowni Państwo,

Przesyłam Państwu informację dotyczącą ogłoszonego przez Instytut Pamięci Narodowej konkursu na dziennik, pamiętnik lub wspomnienia z lat 1939–1945. Zwracam się również z prośbą o jego promocję.

14 lutego 2013 r., w 71. rocznicę utworzenia Armii Krajowej (14 II 1942), Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński ogłosił konkurs na dziennik, pamiętnik lub wspomnienia dotyczące lat drugiej wojny światowej (1939–1945). Celem konkursu jest utrwalenie pamięci o losach Polski i Polaków w okresie wojny i okupacji. Mamy świadomość, że choć literatura dotycząca lat 1939–1945 jest ogromnie obszerna, to jednak wiele obszarów badawczych jest opisanych niezwykle skąpo. Dotyczy to m.in. życia codziennego w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej, historii w skali regionalnej, jak również wysiedleń ludności, relacji polsko-żydowskich, polsko-białoruskich, polsko-litewskich i polsko-ukraińskich, pomocy prześladowanym w czasie okupacji niemieckiej, zbrodni popełnionych przez niemieckiego i sowieckiego okupanta oraz nacjonalistów ukraińskich. Dotyczy to również wielu aspektów konspiracji i oporu społecznego.

Prace konkursowe powinny mieć formę dziennika, pamiętnika lub wspomnień. Ich tematyka powinna dotyczyć lat 1939–1945.

Zgłoszone prace mogą mieć formę rękopisu lub maszynopisu (tradycyjnego lub komputerowego). Przesłane na konkurs dzienniki, pamiętniki lub wspomnienia muszą być dziełami indywidualnymi, nigdy niepublikowanymi w całości. Nadsyłać można również, znajdujące się w zbiorach prywatnych i rodzinnych, prace, których autorzy nie mieli szansy opublikować za swojego życia.

Prace uczestnicy konkursu powinni nadesłać do dnia 14 lutego 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres pocztowy: Biuro Edukacji Publicznej IPN, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa z dopiskiem „Konkurs na wspomnienia drugowojenne”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2014 r. Nagrodzone prace zostaną opublikowane przez IPN.

Kontakt z organizatorem:
Tomasz Sudoł
tomasz.sudol@ipn.gov.pl
tel. (0-22) 431-83-08
Regulamin konkursu i ogólne informacje na temat samego konkursu: http://ipn.gov.pl/konkursy-i-nagrody/konk

Z wyrazami szacunku,
Tomasz Sudoł

Janusz Paluch
Dyrektor
Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie
tel. 12 4220814, 12 4221955
email: januszmp@lamelli.com.pl
www.lamelli.com.pl

2013-02-25 09:19:32
Administrator


70-ta rocznica ludobójstwa na Wołyniu i Kresach Wschodnich

Informacja o planowanych obchodach organizowanych przez Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.K.”

W związku ze zbliżającą się 70-tą rocznicą ludobójstwa na Wołyniu dokonanego przez OUN-UPA na ludności polskiej, czeskiej, ormiańskiej, żydowskiej i ukraińskiej Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.K.” pragnie zorganizować dwudniowe obchody tej rocznicy w Radymnie w dniach 20-21 lipca 2013 r. Jeden dzień poświęcony będzie rekonstrukcji historycznej o tytule „Wołyń 1943 – nie o zemstę lecz o pamięć wołają ofiary”, w drugim dniu odbędzie się Msza święta odprawiona w intencji ofiar.

Ta szczególna forma obchodów ma na celu przywrócenie pamięci o niewinnych ofiarach tegoż ludobójstwa i dążenie do pojednania poprzez ukazanie prawdy historycznej.

Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "X D.O.K." działa formalnie od 11 maja 2007 r. (Nr KRS 0000280860) Jesteśmy znani z wielu ciekawych i zrobionych z rozmachem rekonstrukcji, m.in. "Operacji Barbarossa - bitwa o Przemyśl" (2007 r.), czy rekonstrukcji historycznej o nazwie "Przemyśl - wrzesień 1939" z 2008 r., którą obejrzało aż 15 tysięcy widzów. W 2009 r. w Przemyślu przeprowadziliśmy niesamowitą inscenizację historyczną "A mury runą...", przedstawiającą wydarzenia w Polsce od 1946 do 1989 r., czyli od instalacji aż do upadku komunizmu w naszej Ojczyźnie. W trakcie niej wystąpiło kilkuset statystów i co ciekawe, akcja rozgrywała się w kilku miejscach Starego Miasta w Przemyślu. W lutym 2010 r. ponownie w Przemyślu zorganizowaliśmy wielkie widowisko historyczno-teatralne "Na nieludzką ziemię...", które było częścią obchodów 70. rocznicy deportacji obywateli Polski w głąb ZSRR. W inscenizacji wystąpiło około pół tysiąca statystów i aktorów, ponadto w widowisku wziął udział autentyczny pociąg z wagonami z lat 30-tych, sprowadzony specjalnie ze Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce. Ponadto prowadzimy akcje edukacyjne, realizujemy spektakle teatralne o tematyce historyczno - patriotycznej oraz szereg przedsięwzięć, widowisk historycznych na terenie całego Podkarpacia.

Jesteśmy przekonani, iż rekonstrukcja, którą pragniemy zrealizować w lipcu 2013 roku uzmysłowi całej Polsce tragedię, która wydarzyła się 70 lat temu, odda należytą cześć
i pamięć o pomordowanych oraz nie pozwoli na zakłamywanie historii przez niektórych ukraińskich publicystów oraz tzw. polityczną poprawność.

Realizacja celów statutowych naszego stowarzyszenia, do których należy m.in. organizacja opisanego wyżej widowiska, przerasta nasze możliwości finansowe. Tym bardziej, iż pragniemy aby widowisko to miało wyjątkowy charakter i formę. Odbędzie się ono po zmroku, a dla potrzeb rekonstrukcji musimy wybudować całą wieś. Liczy się każda złotówka. Liczymy także na pomoc w upowszechnianiu naszego apelu wśród znajomych, przyjaciół, firm, przedsiębiorców.

Wpłat można dokonywać na konto:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu
Na rzecz Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K.
Nr konta - 96 8642 1155 2015 1502 4936 0002
Z dopiskiem „ na cele statutowe”
Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie.

Z poważaniem

Mirosław Majkowski
Prezes PSRH X D.O.K.

2013-02-22 13:12:00
Administrator


Inauguracja działań Komitetu Obchodów 70. Rocznicy Ludobójstwa

Komunikat Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Więcej tu: http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=7365

2013-02-07 15:23:07
Administrator


Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

WsteczW góręStrona startowaMapa serwisuKontakt