Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać pocztą aktualności, zapisz się na listę mailingową.

Twój adres e-mail:

Jesteś naszym 2699936 gościem
od 13-05-2007

Nowe publikacje

Lwowska Fala z dnia: 2016-08-14 08:10:00
Księga Gości: Maria Konopko pisze...
Spotkania w Centrum Kresowym – Bytom ul. St. Moniuszki 13, tel. +48 32 281-51-51
Artykuły i listy: Do Pana Posła Pawła Zalewskiego!


Aktualności

Protest organizacji kresowych skierowany do Marszałek Sejmu

Zachęcam, aby pisać protesty w sprawie uchwały o potępieniu akcji "Wisła". Można wysłać e-mail na adres stronę:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/contact.xsp

Warszawa, 14 listopada 2012r.

PANI EWA KOPACZ

MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W związku z przyjęciem przez sejmową Komisję Mniejszości Narodowych i Etnicznych projektu uchwały w sprawie potępienia zbrodniczej akcja "Wisła" zdecydowanie protestujemy przeciwko wykorzystywaniu przez przewodniczącego sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych posła Mirona Sycza funkcji publicznej i konstytucyjnych organów państwa do podejmowania działań mających na celu rehabilitację własnego ojca, który był zaangażowany w ludobójczą działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, do wybielania tych zbrodniczych formacji wbrew prawdzie historycznej i ustaleniom historyków polskich i ukraińskich.

Aleksander Sycz był członkiem Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) od 1938 roku (walczył z państwem polskim w okresie II RP), w czasie wojny i po jej zakończeniu mordował bezbronną polską ludność cywilną jako strzelec jednej z najokrutniejszych sotni Mesnyky w Ukraińskiej Powstańczej Armii (dowódca Iwan Szpontak, ps. Żeleźniak). Przeciwko tym formacjom w 1947 roku była przeprowadzona akcja "Wisła". Aleksander Sycz był więźniem obozów w Jaworznie i Krakowie, skazanym przez polski sąd na karę śmierci za popełnione zbrodnie.

W 2001 roku w Warszawie historycy ukraińscy i polscy, uczestnicy IX i X międzynarodowego seminarium historycznego na temat stosunków polsko-ukraińskich w latach drugiej wojny światowej, wypracowali wspólne stanowisko w sprawie akcji "Wisła".

1. Mimo zakończenia wojny, ustalenia granicy między Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i wstrzymania akcji przesiedlenia ludności ukraińskiej do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, podziemie ukraińskie kontynuowało działalność na terenach południowo-wschodnich Rzeczypospolitej. Polegała ona na podejmowaniu różnego typu akcji przeciwko państwu polskiemu. Działalność ta znajdowała wsparcie wśród mieszkającej tam ludności ukraińskiej.

2. W związku z działalnością podziemia ukraińskiego na omawianych terenach władze państwa polskiego podjęły decyzje polityczno-militarne w celu zachowania integralności terytorialnej, kierując na ten teren jednostki Wojska Polskiego.

3. Podstawowym celem operacji "Wisła" była likwidacja podziemia ukraińskiego i zapewnienie spokoju na południowo-wschodnich obszarach Rzeczypospolitej. Przy podejmowaniu decyzji o przeprowadzeniu operacji "Wisła" nie miała znaczenia orientacja polityczna ówczesnych władz polskich.

(…) Aby pozbawić OUN i UPA zaplecza, dokonano przesiedlenia obywateli narodowości ukraińskiej oraz rodzin mieszanych na ziemie północne i wschodnie.

Stronę ukraińską reprezentowali: prof. Wołodymyr Baran (Łuck), doc. Jurij Buchało (Równe), doc. Ihor Cependa (Iwano-Frankowsk), doc. Wołodymyr Dmytruk (Łuck), doc. Ihor Iliuszyn (Kijów), prof. Wiktor Kolesnyk (Łuck), prof. Kostiantyn Kondratiuk (Lwów), doc. Mykoła Kuczerepa (Łuck), prof. Stanisław Kulczyćkyj (Kijów), doc. Jurij Kyryczuk (Lwów), prof. Jurij Makar (Czerniowce), mgr Witalij Makar (Czerniowce), prof. Stepan Makarczuk (Lwów), doc. Wiktor Matijczenko (Równe), mgr Wiktoria Oniszczuk (Łuck), prof. Wołodymyr Serhijczuk (Kijów), prof. Jurij Sływka (Lwów), prof Mychajło Szwahulak (Lwów), prof. Wołodymyr Trofymowycz (Ostróg), prof. Bohdan Zabrowarnyj (Łuck), Jewhen Stachiw (Nowy Jork)

Międzynarodowe seminaria Polska-Ukraina: trudne pytania były organizowane na przemian w Polsce i na Ukrainie. Stały się miejscem dialogu polsko-ukraińskiego.

Nie ma żadnych przesłanek, aby sadzić, że uchwala Sejmu przyniesie coś dobrego w stosunkach polsko-ukraińskich. W 1990 r. akcję "Wisła" potępił polski Senat. Nie spotkało się to z odzewem ze strony ukraińskiej, wręcz przeciwnie, ułatwiło antypolską propagandę głoszoną przez środowiska postbanderowskie, w tym przez skrajną neofaszystowska partię "Swoboda". Po sukcesie wyborczym Tiahnyboka może powrócić sprawa rewizji granicy polsko-ukraińskiej, a uchwała sejmowa tylko ułatwi narastanie nastrojów rewizjonistycznych na Ukrainie. Uznanie akcji "Wisła" za zbrodnie jest bowiem przyznaniem się, że OUN-UPA po wojnie słusznie walczyła o oderwaniem od Polski "polskich ziem południowo-wschodnich" - 19 powiatów.

Przyjęcie przez Sejm RP uchwały potępiającej akcję "Wisła" w brzmieniu proponowanym przez Komisję Mniejszości Narodowych i Etnicznych otworzy drogę do żądania odszkodowań od Polski. Należy przypomnieć, że w 2007 roku Światowy Kongres Ukraińców zwrócił się do Rady Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych o wywarcie wpływu na rząd Rzeczypospolitej Polskiej z powodu odmowy potępienia, przeproszenia i wypłaty odszkodowań za akcję "Wisła".

Z poważaniem.

Aleksandra Biniszewska, prezes Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie

Ewa Szakalicka, Federacja Organizacji Kresowych

druh Zbigniew Okorski, prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Warszawie

Do wiadomości:

Prezydium Sejmu RP

2012-11-16 01:23:34
Administrator


List otwarty do Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka

Panie Ministrze!

Zbliża się 11 listopada, kolejna uroczystość z uroczystym apelem poległych przy grobie Nieznanego Żołnierza. Nauczeni smutnym doświadczeniem poprzednich apeli, w czasie których „zapominano” o obrońcach Lwowa i Kresów Wschodnich pozwalamy sobie PRZYPOMNIEĆ Panu Ministrowi i podległym Panu służbom, że winniśmy obrońcom Polski na Kresach taką samą pamięć jak innym, poległym w obronie Ojczyzny.

Na ten fakt zwracaliśmy uwagę w pismach do Panów Ministrów w latach 2008 i 2011. Poskutkowało na krótko w roku 2009. W tej sprawie składali również interpelacje posłowie PiS. Każdorazowo otrzymywaliśmy ZAPEWNIENIA, że nasze uwagi (cytuję ) „zostaną uwzględnione podczas opracowywania przyszłorocznego apelu pamięci”. Niestety, podczas tegorocznego święta Polskiego Wojska w apelu poległych kolejny raz, przywołując na apel poległych za Polskę w latach I wojny światowej i po jej zakończeniu, m.in. Powstańców Wielkopolskich i Powstańców Śląskich, - pominięto Obrońców Lwowa i Kresów Wschodnich.

Gdzie słowo żołnierskie? Gdzie honor przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej, którzy w Pana imieniu takie zapewnienia składają?

Kolejny więc raz przypominamy, że „Chwała bohaterom!” – należy się żołnierzom, którzy bronili Polski na Kresach na równi z powstańcami śląskimi i wielkopolskimi; bohaterskiej młodzieży, która w chwili kiedy ważyły się losy Rzeczypospolitej chwyciła za broń – ofiarą życia zaświadczając, że Polska jest tutaj! Te słowa należą się również spoczywającemu w naszym narodowym panteonie chwały – symbolowi wierności Rzeczypospolitej - Żołnierzowi Nieznanemu, którym jest właśnie obrońca Lwowa i Polski na Kresach Wschodnich RP.

W pismach MON otrzymywaliśmy informacje, że treść apeli odczytywanych podczas uroczystości centralnych jest konsultowana z wieloma środowiskami i instytucjami. Nie otrzymaliśmy jednak do tej pory odpowiedzi na pytanie – z jakimi. I dlaczego w tych konsultacjach nigdy nie uwzględniono głosu środowisk kresowych?

Informowano nas, że apele są konsultowane i akceptowane przez głównego organizatora uroczystości: Kancelarię Prezydenta RP. Jest nieprawdopodobnym, by mimo tylu przypomnień, zbiorowa amnezja dot. obrońców Kresów Wschodnich ogarnęła równocześnie wszystkich odpowiedzialnych za organizację państwowych uroczystości. Pozostaje nam jedynie domniemywać, że poprawność polityczna w wydaniu MON zaszła już tak daleko, że stosując metody uników i przemilczeń – ucieka się do zakłamywania historii. I bolesnym jest dla nas fakt, że chęć utrzymania poprawności politycznej za wszelka cenę, również za cenę honoru – odebrała Wam poczucie przyzwoitości i wstydu. Z premedytacją zacierając prawdę o polskich żołnierzach walczących o Polskę na Kresach - hańbicie pamięć polskiego wojska.

Panie Ministrze!
W imieniu organizacji kresowych zrzeszonych w Światowym Kongresie Kresowian PROTESTUJEMY przeciwko wybiórczemu traktowaniu historii i DOMAGAMY SIĘ PRAWDY.

Zapewniamy, że złudnym jest oczekiwanie na to, że sprawa sama się rozwiąże, kiedy odejdą ostatni z nas. Dziś o prawdę upominają się wraz z nami nasze dzieci; jutro staną do szeregu nasze wnuki. Przeciwko Wam, którzy poprzez zakłamywanie historii stajecie się grabarzami narodowej pamięci, choć powinniście – razem z narodem być jej obrońcami i strażnikami.

Nam, obywatelom nie chodzi o to, by Pan Minister co roku przepraszał za niewłaściwe wypełnianie swoich obowiązków, lecz by właściwie i kompetentnie działał. Oczekujemy tego podczas apelu poległych przy grobie Nieznanego Żołnierza w dniu 11 listopada i wszystkich następnych.

W imieniu Światowego Kongresu Kresowian

Światowy Kongres Kresowian
Stanisław Murkowicz
- Sekretarz

Światowy Kongres Kresowian
Jan Skalski
Prezydent

List do pobrania w formacie pdf [Pobierz]

2012-11-08 09:37:05
Administrator


Szanowni Państwo!

Do Marszu Niepodległości 2012 pozostał miesiąc. Sztab przygotowujący to wydarzenie działa przez cały rok. Rok 2012 był wyjątkowo bogaty pod względem spraw, którymi zajmowaliśmy się, niezależnie od przygotowań organizacyjnych do największej, dorocznej, manifestacji narodowej. Poniżej prezentujemy krótkie sprawozdanie z naszej aktywności w ciągu minionych miesięcy.

Warto podkreślić, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości pracowali społecznie, nie pobierając za to żadnego wynagrodzenia. Dodatkowo, wszyscy udzielamy się jednocześnie w innych organizacjach, takich jak Młodzież Wszechpolska, Obóz Narodowo-Radykalny, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Ruch Wolności i inne. Pomimo to, udało się zrobić bardzo wiele, a przygotowania do Marszu Niepodległości 2012 idą pełną parą.

Ciągle brakuje nam jednak funduszy m.in. na nagłośnienie i wyposażenie straży Marszu. W zeszłym roku najwięcej wpłat wpłynęło w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym 11.11. Liczy się każda złotówka, ale najważniejsze są te, które otrzymamy wcześniej, bo dzięki temu możemy odpowiednio zaplanować konieczne wydatki. Dlatego zwracamy się do Państwa o wsparcie naszych wysiłków kwotą leżącą w zasięgu Państwa możliwości i chęci.

Wszystkim dotychczasowym Darczyńcom serdecznie z całego serca dziękujemy!

Stowarzyszenie "Marsz Niepodległości"
nr rach. 33 2130 0004 2001 0591 0831 0001
z dopiskiem: "na cele statutowe"
można również wpłacać przez PayPal:
http://niepodlegli.net/

Oprócz cotygodniowych zebrań sztabu, poświęconych bieżącym sprawom, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości organizowało lub współorganizowało w tym roku 30 spotkań, projekcji filmów i imprez patriotycznych w całym kraju, a także m.in.:

- wyjazd autobusu dla wsparcia manifestacji Polaków w Wilnie, broniących swoich praw:
http://narodowcy.net/marsz-niepodleglosci-w-wilnie/2012/03/18/

- uroczystości i manifestace z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych:
http://www.youtube.com/watch?v=HVlmYY2bmhY

- akcję "Ściągamy unijne flagi z urzędów":
http://narodowcy.net/nacjonalistyczna-majowka/2012/04/27/

- Narodową Majówkę:
http://www.youtube.com/watch?v=JY3ii6_ttgo

- akcję sprzeciwu wobec prezydenckiej "ustawy kagańcowej", łącznie z przygotowaniem
ekspertyzy prawnej i wystąpieniami podczas wysłuchania publicznego w Sejmie RP:
http://narodowcy.net/prezydencki-bubel-prawny-ta-wladza-dazy-do-zbudowania-systemu-represji/2012/03/07/

- manifestację z okazji 70. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych
http://www.youtube.com/watch?v=Cq5IwRGIErU

i wiele innych wydarzeń, które wpisują się w proces narodowo-patriotycznego budzenia
świadomości Polaków.


--
Pozdrawiam
Robert Winnicki

2012-11-08 09:25:55
Administrator


Archiwum audycji Lwowska Fala

Została zaktualizowana biblioteka plików audycji Lwowska Fala. Przyczyną opóźnień były problemy techniczne, niezależne od redakcji. Przepraszamy za opóźnienie i życzymy miłego odbioru.

2012-10-25 22:14:18
Administrator


Legendarny Kresowianin nie żyje

W poniedziałek, 17 września 2012 r. tuż przed północą, legendarny obrońca polskości na Kresach śp. Eugeniusz Cydzik odszedł na wieczną wartę w wieku 90 lat. Śmierć w rocznicę najazdu Związku Sowieckiego na Polskę ma wymiar symboliczny w odniesieniu do człowieka, który jako harcerz po ukończonym przysposobieniu wojskowym właśnie 17 września 1939 r. bronił Grodna przed sowieckimi czołgami.

Źródło: Niezależna.pl http://niezalezna.pl/33015-legendarny-kresowianin-nie-zyje

2012-09-19 08:32:19
Administrator


Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

WsteczW góręStrona startowaMapa serwisuKontakt